Gotlandsbrynet    Kontakt    Kettelviksmuseet    Karta    Produkter    Länkar
Läs om ..

Kettelviks stenmuseum

Gotländsk sandsten

Gotländska stentråg

Invigningstal av landshövding Lillemor Arvidsson

Kettelviks Stenmuseums Vänner
»

www.gotlandsbrynet.se
Kettelvik Stenmuseums Vänner

är en ideell förening med syfte att stödja museets utveckling och verka för ett återställande av Kettelvikens landskapsbild. Det sker genom röjning längs kusten, fårbete hos markägarna och upplysningsverksamhet.

Vill du stödja föreningens arbete är medlemsavgiften 50 kronor per år.

Postgiro 27 43 18 - 5

KETTELVIK STENMUSEUMS VÄNNER
Gervalds
Vamlingbo
620 10 BURGSVIK

Kettelviks Stenmuseum


I ett av de gamlsa stenbrotten vid Kettelvik inte långt från Hoburgen, utefter en av Sveriges vackraste kustvägar, ligger Kettelviks Stenmuseum. Där kan man i autentisk miljö beskåda verk av såväl de gamla mästarna som de hårt arbetande slipstenshuggarna.
Läs mer »»

© 2003 -2012 Gotlandsbrynet